Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2020 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

Printer-friendly versionPDF version

Θήρα, 25/05/2020

Αρ. Πρωτ: 524

ΠΡΟΣ : 1. κ.Γρατσία Ιωάννη τακτικό μέλος (Αντιπρόεδρο) και τον αναπληρωτή αυτού κ. Μάινα Ιωάννη.

2. κ. Σιγάλα Επιφάνειο τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή αυτού κ. Χάλαρη Αντώνιο.

3. κ. Ζαμπέλη Ειρήνη, τακτικό μέλος , με αναπληρώτρια την κ. Λυγνού Παρασκευή.

4. κ. Δρόσου Ειρήνη, τακτικό μέλος , με αναπληρώτρια την κ. Φιλιππαίου Μαρία,

5. κ. Πρέκα Μαρία Ιωάννα , τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Καρρά Παρασκευά.

6. κ. Λιμενάρχη Θήρας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2020 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν.3852_2010, σας καλούμε την 29η του μήνα Μαΐου ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

1. Ορισμός δικηγόρου προς νομιμοποίηση της παράστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου και στα έχοντα προσδιορισθεί Τμήματα αυτού στην δικάσιμο της 13ης Ιουλίου 2020.

2. Σχέδιο 1ης τροποποίησης από 25/06/2018 και ΑΔΑ: Ψ5ΙΠ7ΛΞ-7ΔΟ προγραμματικής σύμβασης, για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Θήρα».

3. Αίτημα της εταιρείας ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «αποκατάσταση προβλήτας Ρίβας ν. Θηρασιάς».

4. Αίτηση της ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕΞΤΕ για παραχώρηση χρήσης χώρου στην χερσαία λιμενική ζώνη του Μονόλιθου.

5. Αίτηση της Μπιλίτση Γεωργίας του Αντωνίου για παραχώρηση χρήσης χώρου στην χερσαία λιμενική ζώνη του Μονόλιθου.

6. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην EUROBANK.

7. Ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας Ρούσσος Άγγελος

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR