Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

Ανακοίνωση - πρόσκληση Θήρα, 06/02/2020

Printer-friendly versionPDF version

                                                                                                    

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ΝΣΗ   : Φηρά – ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Κώδικας : 84700

Πληροφορίες : Αργυρός Αντώνιος.

Τηλέφωνο       : 22860 28362

Αρ. Τηλεομ.    : 22860 25878

E-mail   Ηλ. Ταχ/μειο  : dltthiras@gmail.com 

Θήρα,   06/02/2020

Αριθ. Πρωτ.: 66

 

 

Ανακοίνωση- πρόσκληση

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 10/02/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 θα παραλαμβάνονται αιτήσεις για την παραχώρηση δικαιώματος ελλιμενισμού στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας σε επαγγελματικά τουριστικά σκάφη αναψυχής του Ν.4256/14 , που δραστηριοποιούνται σε περιοχή ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας,.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά τους, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική αίτηση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. Θήρας, στο καθορισμένο διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Δ.Λ.Τ. Θήρας για τα προηγούμενα έτη.

Οι θέσεις πρυμνοδέτησης και παραβολής διατίθενται κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, ανάλογα με τις διαστάσεις, τύπο, ανάγκες, χρόνο δραστηριοποίησης του σκάφους στον Δήμο Θήρας, ύπαρξη ή μη παλαιότερων χρεών προς το Λιμενικό Ταμείο, καθώς και την χρονική περίοδο ελλιμενισμού. Απαγορεύεται η κατά βούληση αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση παντός σκάφους, καθώς και η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης επί ποινή απόρριψης των αιτημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι τα σκάφη για τα οποία θα εγκριθεί ο ελλιμενισμός τους εντός 10 ημερών από την έγκριση θα πρέπει να προσκομιστεί στο Δ.Λ.Τ. Θήρας, εγγύηση παρεχόμενων υπηρεσιών Νερό και Ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και ο διακανονισμός παραλαβής αποβλήτων πλοίων με την ανάδοχο εταιρεία του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

 Επισημαίνεται, τέλος, ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά στο Ηλ. Ταχ/μειο  : dltthiras@gmail.com.

Αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Αργυρός Αντώνιος αν. προϊστάμενος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ.Θήρας.

Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Ρούσσος Άγγελος

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR