Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ».

Printer-friendly versionPDF version

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο  φάκελο μέσω του πρωτοκόλλου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, με την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΙΣΤΩΝ» με τεχνικά χαρακτηριστικά :

  • Κατασκευαστική Περιγραφή Ιστού

Γαλβανισμένη εσωτερική μεταλλική κατασκευή

Γέμιση από Πολυορεθάνη

Εξωτερική πλαστική επικάλυψη από Colymer

  • Ύψος ιστού από 2,70 έως 3,00 μέτρα.
  • UV προστασία στην ηλιακή ακτινοβολία
  • Διάμετρος Κορυφής φ 60 χιλ
  • 1  γλόμπου μεγάλου μεγέθους ελάχιστης διαμέτρου 40cm με φορά προς τα πάνω.
  • Θα συνοδεύονται από αγκύρια στερέωσης και ασφαλειοθήκες.

   Το κόστος μεταφοράς και παραδοσής των φωτιστικών, στις εγκαταστάσεις του ΔΛΤ Θήρας στο λιμένα του Αθηνιού ν. Θήρας, θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης η προμήθεια θα γίνει το αργότερο 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Προθεσμία υποβολής: μέχρι  02-11-2018 και ώρα 14:00.

 

 

Ο Πρόεδρος

του Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ

 

 

 

ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR