Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ"

Printer-friendly versionPDF version

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ 3/2018

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ»

Βρείτε την αναρτημένη διακήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο της παρούσας.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR