Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Printer-friendly versionPDF version

 

EΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Θήρα, 07/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αρ. πρωτ.: 202

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ΝΣΗ:   Φηρά – ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Κώδικας: 84700

Τηλέφωνο:      22860 28362

Αρ. Τηλεομ.:   22860 25878

 E-mail:            dltthiras@gmail.com

  

Θέμα: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.

Με την υπ’ αριθμό 20/01-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΛΛΟΕ2Ε-Π9Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Δ.Λ.Τ. Θήρας όρισε την επιτροπή η οποία θα παραλάβει για έλεγχο τα δικαιολογητικά για τα Επαγγελματικά Σκάφη περιοχής ευθύνης του και καθόρισε ως ημερομηνία λήξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά τους, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική αίτηση, στο καθορισμένο διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Δ.Λ.Τ. Θήρας για τα προηγούμενα έτη.

Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας

 

Πελέκης Ηλίας

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR