Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ

Printer-friendly versionPDF version

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ  (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν.3852_2010,  σας καλούμε την 16η του μήνα Οκτωβρίου ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης των θεμάτων που αναλυτικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR