Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

10Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ

Printer-friendly versionPDF version

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ.  (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν.3852_2010,  σας καλούμε την 21η του μήνα Ιουνίου ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης των θεμάτων που αναλυτικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο της παρούσας ανακοίνωσης.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR