Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης υποφακέλων οικονομικών προσφορών διαγωνιζομένων συνοπτικού διαγωνισμού «Στρατηγική Μ.Π.Ε. & Έκθεση Χωροθέτησης μαρίνας Μονολίθου» και καθορισμός προσωρινού αναδόχου.

Printer-friendly versionPDF version

Επισυνάπτεται η σχετική αναρτημένη απόφαση του Δ.Σ.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR