Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

Printer-friendly versionPDF version

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας διακηρύσσει : Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα μία χιλιάδων εννιακόσια είκοσι ευρώ (€ 71.920,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR