Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση: Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διαχείριση του ναυαγίου Sea Diamond Ν.Π.11845.

Printer-friendly versionPDF version

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία , προϋπολογισμού 50.000,00. ευρώ (με Φ.Π.Α.).Η εργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διαχείριση του ναυαγίου Sea Diamond Ν.Π.11845.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Διοικητικό κατάστημα , που βρίσκεται στα Φηρά Θήρας και ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την Τρίτη 27/12/2011 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα με ειδικότητα/εμπειρία στον χώρο της ναυπηγικής και ναυπηγικής τεχνολογίας, των τεχνικών διαχείρισης /αντιμετώπισης ναυαγίων, και σε ζητήματα ρύπανσης από τη ναυτιλία.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας , δηλαδή 2.155,17. ευρώ.

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2286028362 Αρμόδιος υπάλληλος Αργυρός Αντώνιος.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR