Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση: Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2012 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

Printer-friendly versionPDF version

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 244 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/2006) σας καλούμε την 23η του μήνα Μαρτίου ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:00, σε συνεδρίαση να προσέλθετε στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

 

α/α

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2012.          

 

Κανονισμός Κοινόχρηστων Χερσαίων Λιμενικών Χώρων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

 

Εκμίσθωση καταστήματος στον όρμο Φηρών με φανερή , προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία.

 

Έγκριση κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.

 

Έγκριση κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού αντιρρύπανσης για την εφαρμογή του εγκεκριμένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης όλων των Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας σύμφωνα και με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

Επιστροφή του ποσού των 4.000,26 ευρώ της παγίας προκαταβολής, απαλλαγή του υπολόγου και ανανέωση της.

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2012.

 

Αίτημα της εταιρείας ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑΣΙΑ 1 για τακτοποίηση οφειλών από παρελθόντα οικονομικά έτη.

 

Ένταξη του Α.Σ.Π. Θήρας στο σχέδιο παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.

 

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR