Τel: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | CONTACT US

ⓘ Info:

Welcome to Municipal Port Fund of Santorini

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Printer-friendly versionPDF version

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χερσαίας ζώνης λιμένων ευθύνης μας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων ή διαφημιστικών σταντ (χωρίς μόνιμη κατασκευή) και κατασκευή έργου προσωρινής φύσης (πέργκολα), θα γίνεται έως και την 15η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη, για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για νέες επιχειρήσεις.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εγκαίρως στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός των λιμενικών ζωνών πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις αναγράφονται στην πρότυπη αίτηση παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας ζώνης λιμένων ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας που επισυνάπτεται.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια, καθώς και η τεχνική έκθεση που θα συνοδεύει τις αιτήσεις που περιλαμβάνουν και κατασκευή έργου προσωρινής φύσης θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας

 

Ευδαίμων Ιωάννης

Web Design and Development by F-DESIGN.GR

All Rights reserved by Municipal Port Fund of Thira | Sitemap | Contact Details