Τel: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | CONTACT US

ⓘ Info:

Welcome to Municipal Port Fund of Santorini

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ

Printer-friendly versionPDF version

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27/2018

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

     

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν.3852_2010, σας καλούμε την 13η του μήνα Νοεμβρίου ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας)  για συζήτηση και λήψη απόφασης των θεμάτων που αναλυτικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Πελέκης  Ηλίας

Web Design and Development by F-DESIGN.GR

All Rights reserved by Municipal Port Fund of Thira | Sitemap | Contact Details