Τel: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | CONTACT US

ⓘ Info:

Welcome to Municipal Port Fund of Santorini

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπόνηση ΣΑΚΕΑ

Printer-friendly versionPDF version

                       

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Φηρά, Θήρα, 84700

ΤΗΛ. 22860 28362

ΦΑΧ: 22860 25878

Email: dltthiras@gmail.com

 

 

 

Φηρά, 05 Νοεμβρίου 2018

        Αρ. πρωτ.:-2917-

Προς:

                       ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

      

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπόνηση ΣΑΚΕΑ

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προτίθεται να αναθέσει, στα οικονομικά όρια της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το Άρθρο 328 του Ν.4412/2016 την κατεπείγουσα εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΑΚΕΑ) για τη Λιμενική Εγκατάσταση «Θήρα» που περιλαμβάνει τους τομείς «Αθηνιός», «Όρμος Φηρών» και Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδος ν. Θήρας.

 

Λόγω της γεωφυσικής αλλά παράλληλα και της λειτουργικής ιδιαιτερότητας της Λιμενικής Εγκατάστασης «Θήρα» (περιορισμένα και στενά κρηπιδώματα, αγκυροβολία Κρουαζιερόπλοιων, διασύνδεση με χρήση λαντζών, περιορισμένοι χώροι συγκέντρωσης και οδών διαφυγής, κλπ.) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του ΣΑΚΕΑ και ο στενός συντονισμός με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θήρας.

 

Ο εγγεγραμμένος προϋπολογισμός για την εκπόνηση ΣΑΛΕ ανέρχεται σε ευρώ 18.000,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ευρώ 4.320,00 και συνολικά ευρώ 22.320,00.

 

Παρακαλούμε για την άμεση υποβολή προσφοράς σας με συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας και των παραδοτέων.

 

 

Για το Δ.Λ.Τ. Θήρας

 

 Ηλίας Πελέκης

Πρόεδρος

Web Design and Development by F-DESIGN.GR

All Rights reserved by Municipal Port Fund of Thira | Sitemap | Contact Details