Τel: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | CONTACT US

ⓘ Info:

Welcome to Municipal Port Fund of Santorini

Έγκριση πρακτικού επιτροπής εξέτασης αιτήσεων ελλιμενισμού σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας.

Printer-friendly versionPDF version
Με την παρούσα ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την αναρτημένη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Θήρας με θέμα "Έγκριση πρακτικού επιτροπής εξέτασης αιτήσεων ελλιμενισμού σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας." και ΑΔΑ:7ΥΞΦΟΕ2Ε-ΒΓ2.
 

Web Design and Development by F-DESIGN.GR

All Rights reserved by Municipal Port Fund of Thira | Sitemap | Contact Details