Τel: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | CONTACT US

ⓘ Info:

Welcome to Municipal Port Fund of Santorini

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ

Printer-friendly versionPDF version

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/2018

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

     

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν.3852_2010, σας καλούμε την 27η του μήνα Ιουνίου ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας)  για συζήτηση και λήψη απόφασης των θεμάτων που αναλυτικά μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο της παρούσας ανακοίνωσης.

Web Design and Development by F-DESIGN.GR

All Rights reserved by Municipal Port Fund of Thira | Sitemap | Contact Details