Τel: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | CONTACT US

ⓘ Info:

Welcome to Municipal Port Fund of Santorini

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την Παραλαβή και Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων Λιμένων ευθύνης Δ.Λ.Τ. Θήρας

Printer-friendly versionPDF version

Σύμφωνα με τη σχετική (α)  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και τη σχετική (β) Απόφαση του Υπουργού ΥΝαΝΠ, έχει ενεργοποιηθεί, το εγκεκριμένο από το εν λόγω Υπουργείο, νέο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων των Λιμένων ευθύνης μας, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί, προκειμένου (εκτός των άλλων), να αποφευχθεί  η παράνομη ρίψη αποβλήτων στη θάλασσα.

Για τον λόγο αυτό θα τοποθετηθούν δεξαμενές για την συγκέντρωση υγρών αποβλήτων μικρών πλοίων και σκαφών ενώ για μεγαλύτερες ποσότητες η παραλαβή θα γίνεται απευθείας από το πλοίο ή σκάφος.

Κάθε σκάφος για να παραδώσει απόβλητα θα πρέπει να ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως αναλύονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Web Design and Development by F-DESIGN.GR

All Rights reserved by Municipal Port Fund of Thira | Sitemap | Contact Details