Τel: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | CONTACT US

ⓘ Info:

Welcome to Municipal Port Fund of Santorini

Εργασίες για την απάνληση την 19-5-2009

Printer-friendly versionPDF version

ΘΕΜΑ: Ημερήσια αποτίμηση εργασιών για την απάντληση πετρελαιοειδών από το ναυάγιο του Κ/Ζ “SeaDiamond” ΝΠ 11845Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 19/05/2009 ημέρα Τρίτη έγιναν οι ακόλουθες εργασίες:
1.        Προκαταρτικές ενέργειες επιχείρησης - Επιθεώρηση αγκυρώσεων
2.        Οπτική επαφή με ναυάγιο στο πρωραίο τμήμα
3.        Απομάκρυνση κάβων και σχοινιών άνωθεν του χώρου του ναυαγίου
4.        Οπτικός έλεγχος στο πρωραίο τμήμα των υπερκατασκευών του ναυαγίου για διαρροή πετρελαίου με χρήση των καμερών του ROV.   

Web Design and Development by F-DESIGN.GR

All Rights reserved by Municipal Port Fund of Thira | Sitemap | Contact Details