Τel: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | CONTACT US

ⓘ Info:

Welcome to Municipal Port Fund of Santorini

Εργασίες για την απάντληση 21-5-2009

Printer-friendly versionPDF version

ΘΕΜΑ: Ημερήσια αποτίμηση εργασιών για την απάντληση πετρελαιοειδών από το ναυάγιο του Κ/Ζ “SeaDiamond” ΝΠ 118
Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 21/05/2009 ημέρα Πέμπτη έγιναν οι ακόλουθες εργασίες:
1.      Ολοκλήρωση της επανατοποθέτησης των αγκυρών στα 2 θαλάσσια αγκυροβόλια και της ενίσχυσης των αγκυροβολίων στη ξηρά (Παλαίο Ορυχείο και τρεις βράχοι).  
2.      Πραγματοποίηση ελέγχων αντοχής και για τα τέσσερα αγκυροβόλια (2 στη θάλασσα και 2 στη ξηρά) με τη χρήση του Ρ/Κ ATLAS (bollard pull test)

3.      Οπτική επιθεώρηση (ROV) της άγκυρας του Β αγκυροβολίου στη θάλασσα.
Το Β αγκυροβόλιο στη θάλασσα ανταποκρίθηκε στο τεστ από το Ρ/Κ (στους 20 Τ για 2 λεπτά) – αποφασίστηκε και οπτικός επανέλεγχος της άγκυράς του. Το Ν αγκυροβόλιο στη θάλασσα δεν ανταποκρίθηκε στο τεστ από το Ρ/Κ (στους 20 Τ μετακινήθηκε περίπου 5 μέτρα) – η ΤΠΠ ανέλαβε την ευθύνη να το επιδιορθώσει μέχρι αύριο, ώστε να επανελεγχθεί. Το Β αγκυροβόλιο στη ξηρά (Παλαιό Ορυχείο) ανταποκρίθηκε στο τεστ από το Ρ/Κ (στους 10 Τ). Το Ν αγκυροβόλιο στη ξηρά (τρεις βράχοι) ανταποκρίθηκε στο από το Ρ/Κ ATLAS (στους 17 Τ). Όλα τα παραπάνω γίνονται για τη θωράκιση της ναυτικής ασφάλειας. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει το VOS SATISFACTION μέσα στον χώρο του αντιρρυπαντικού φράγματος.

Web Design and Development by F-DESIGN.GR

All Rights reserved by Municipal Port Fund of Thira | Sitemap | Contact Details