Τel: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | CONTACT US

ⓘ Info:

Protection from the New Coronavirus COVID-19 - Everything You Need to Know • Welcome to Municipal Port Fund of Santorini

Εργασίες για την απάντληση της 22-5-2009

Printer-friendly versionPDF version

ΘΕΜΑ: Ημερήσια αποτίμηση εργασιών για την απάντληση πετρελαιοειδών από το ναυάγιο του Κ/Ζ “SeaDiamond” ΝΠ 1184
Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 22/05/2009 ημέρα Παρασκευή έγιναν οι ακόλουθες εργασίες:
1.      Επανατοποθέτηση των αγκυρών στα 2 θαλάσσια αγκυροβόλια. Ειδικότερα με τη βοήθεια του Ρ/Κ ATLAS  και του M/V AEGIS διαμορφώθηκε με ασφάλεια το Νότιο αγκυροβόλιο της θάλασσας.
2.      Άλλαξε η άγκυρα στο Βόριο αγκυροβόλιο με νέα άγκυρα που παραχωρήθηκε από το M/V VOS SATISFACTION τύπου delta flipper.
3.      Έγιναν επιτυχή τεστ αντοχής και των δύο αγκυροβολίων στη θάλασσα με τη βοήθεια του Ρ/Κ ATLAS
Ο ενδελεχής έλεγχος των υπαρχόντων θαλάσσιων αγκυροβολίων με χρήση Ρ/Κ έγινε για λόγους ναυτικής ασφάλειας, δηλαδή πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το VOS SATISFACTION θα μπορέσει να δέσει ασφαλώς σε δύο σημεία όταν βρίσκεται εντός φράγματος ώστε να εκτελεστεί η προβλεπόμενη επιχείρηση.
Υπολογίζεται ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι θα εισέλθει το M/V VOS SATISFACTION μέσα στον χώρο του αντιρρυπαντικού φράγματος. 

Web Design and Development by F-DESIGN.GR

All Rights reserved by Municipal Port Fund of Thira | Sitemap | Contact Details