Τel: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | CONTACT US

ⓘ Info:

Protection from the New Coronavirus COVID-19 - Everything You Need to Know • Welcome to Municipal Port Fund of Santorini

Εργασίες για την απάντληση της 27-5-2009

Printer-friendly versionPDF version

ΘΕΜΑ: Ημερήσια αποτίμηση εργασιών για την απάντληση πετρελαιοειδών από το ναυάγιο του Κ/Ζ “SeaDiamond” ΝΠ 1184. Γνωρίζουμε ότι χθες 27/05/2009 ημέρα Τετάρτη έγιναν οι ακόλουθες εργασίες:Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν, μετά από πολλές προσπάθειες, με την εγκατάσταση του μηχανισμού απάντλησης πετρελαίου στο 1ο σημείο του υποβληθέντος Σχεδίου. Η διαδικασία απάντλησης ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας και  χρησιμοποιήθηκαν και τα 2 βαθυσκάφη.  Τέθηκε σ' εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, για την αποφυγή ρύπανσης ή τον περιορισμό εκροών.

Web Design and Development by F-DESIGN.GR

All Rights reserved by Municipal Port Fund of Thira | Sitemap | Contact Details