Τel: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | CONTACT US

ⓘ Info:

Welcome to Municipal Port Fund of Santorini

Δημόσια διαβούλευση «Κανονισμού Κοινόχρηστων Χερσαίων Λιμενικών Χώρων ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας».

Printer-friendly versionPDF version

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας θέτει τον «Κανονισμό Κοινόχρηστων Χερσαίων Λιμενικών Χώρων εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας» , σε δημόσια διαβούλευση , όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 , προκειμένου να λάβουν γνώση οι δραστηριοποιούμενοι στις λιμενικές ζώνες ευθύνης , και εφόσον έχουν προτάσεις- παρατηρήσεις να τις κάνουν γνωστές γραπτώς μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 και ώρα 14:00.

Ο Πρόεδρος Δαρζέντας Γεώργιος

Web Design and Development by F-DESIGN.GR

All Rights reserved by Municipal Port Fund of Thira | Sitemap | Contact Details